خانه / پیش بینی ها / وضع هوا-۳ اسفند۹۳

وضع هوا-۳ اسفند۹۳

بروزرسانی یکشنبه ۳ اسفند۹۳ ساعت ۱۰

#هواجناح:سیستم بارشی که دوسه روزی مهمان کشور ما است هم اکنون در نیمه شرقی کشور در حال فعالیت است.

این موج در غرب استان هرمزگان فعالیت گسترده و قابلی نداشت و تنها از غربی مناطق استان یعنی پارسیان گزارش بارش شد.

شاخه فرعی این سامانه نیز هم اکنون بخش هایی از جنوب غرب را متاثر کرده است.این موج طی امشب موج می تواند سبب بارش هایی در خوزستان،بوشهر،فارس،کهکیلویه و بویر احمد و به صورت پراکنده تر کرمان و شمال هرمزگان و بتدریج بخش هایی از سیستان و بلوچستان و با احتمال ضعیفی غرب هرمزگان شود.

به دلیل هوای سردی که این موج را همراهی میکند بارش برف در مناطق مستعد و مرتفع دور از انتظار نیست.

طی این مدت نوار شمالی کشور نیز بارش خواهند داشت که بارش این مناطق نیز باتوجه نفوذ کانترهای سرد به صورت برف پیش بینی می شود

آمار بارندگی شهرهای جنوبی پس از خروج سامانه خواهد رسید.

کاهش دمایی که هم اکنون در سطح کشور اتفاق افتاده است نیز با شدت و ضعف تا پایان هفته در کشور در کشور ماندگار خواهد بود.

 

درباره یوسف-جناح