خانه / باد و جت استریم / پیش بینی وزش باد مدل fast-meteo

پیش بینی وزش باد مدل fast-meteo

پیش بینی وزش باد مدل fast-meteo

 

***پیش بینی وزش باد در روزهای آینده***

شبانه روز اول

شبانه روز دوم

شبانه روز سوم

 

روزچهارم

روز پنجم

روز ششم

روز هفتم

روز هشتم

روز نهم

روز دهم