شاخص نینو۲+۱ مدلnoaa

شاخص نینو۲+۱   مدلnoaa

 

نینو۲+۱ (هفته گذشته)

 

نینو۲+۱ (یک هفته آینده)

 

نینو۲+۱ (هفته دوم)

 

—————————————————————————

وضعیت نینو۱ و ۲ طی چهارسال اخیر

nino1

 

nino2

پاسخ دادن