وضعیت شاخص NAO

 وضعیت روزانه و پیگیری روند شاخص NAO

وضعیت روزانه شاخص NAO

NAO

 

 

 

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.