رخنه قدرتمند ترین سامانه بارشی سال زراعی جاری به نیمه جنوبی کشور

بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر مهیا شدن تدریجی تمامی عناصر و پارامترهای جوی برای شکل گیری و حرکت و رخنه سامانه فعال بارشی به استان های نیمه جنوبی کشور می باشد .

خروج پرفشارجنب حاره ای از بخش های گسترده ای از منطقه ایران و عربستان و عقب نشینی آن به سمت دریای عرب و حرکت پادساعتگرد آن موجب تزریق منبع عظیمی از رطوبت و آب های قابل بارش در ستون جو به منطقه ما می شود و همراهی این شرایط با شکل گیری یک مرکز کم ارتفاع فعال جوی بر روی دریای سرخ باعث شکل گیری یک سامانه قدرتمند بارشی بر روی مناطق جنوبی ایران خواهد شد .

—->برای مطالعهادامه پیش بینی و مشاهده نقشه به ادامه مطلب مراجعه نمایید<——-

ادامه مطلب »