فعالیت سامانه بارشی با مولفه بهاری در نیمه شرقی کشور

انتشار سه شنبه ۱۱ اسفند ۹۴ – ساعت  ۰۲:۲۲ 

#هواجناح: بررسی جدیدترین ترین نقشه های هواشناسی نشان می دهد سامانه بارشی جدیدی نیمه شرقی کشور را درگیر فعالیت های خود کرده است.

این سیستم از امروز سه شنبه (۱۱ اسفند۹۴)  تاساعاتی از روز پنجشنبه(۱۳ اسفند۹۴)  دربخش هایی از نیمه شرقی کشور سبب افزایش ابر و در برخی مناطق رگبار و رعدوبرق با مولفه های بهاری خصوصا در نواحی جنوب شرقی تر خواهد شد.

بر این اساس تا نیمروز سه شنبه تمرکز ناپایداریها در یک ربع شمال شرقی کشور خواهد بود. به تدریج در نیمروز دوم سه شنبه دامنه ناپایداریها به جنوب کشور کشیده می شود و که برای برخی مناطق رشد ابر و رگبار و رعدوبرق پیش بینی می شود.

بر اساس الگوهای فعلی روز چهارشنبه شرایط بسیارمساعدی برای بارش در جنوب شرق کشور مهیاست.در منتهی الیه جنوب شرق کشور شدت ناپایداریها در برخی ساعات بالا پیش بینی می شود و رگبار و رعدوبرق می تواند سبب سیلابی شدن مسیلها و آبگرفتگی معابر عمومی شود.

این سیستم نیمروز پنجشنبه از مرزهای شرقی کشور به کار خود پایان می دهد.

دمای هوای بخش های وسیعی از کشور تا حداقل پنج روز آینده در بیشتر ساعات شبانه روز بالاتر از نرمال پیش بینی می شود.

آبهای خلیج فارس طی امروز سه شنبه و ساعاتی از روز چهارشنبه مواج پیش بینی می شود.

11-13esfand94-prec