خانه / پوشش ابر / پیش بینی پوشش ابر-مدلECMWF

پیش بینی پوشش ابر-مدلECMWF

# نقشه پیش بینی پوشش ابر-مدلECMWF

 

توضیح:

رنگ نارنجی: ابرهای ارتفاع کم

رنگ قرمز: ابرهای ارتفاع کم تا متوسط

رنگ صورتی: ابرهای ارتفاع متوسط

رنگ آبی: رنگ های متوسط تا بالا

رنگ فیروزه ای: ابرهای ارتفاع بالا

پوشش ابر امروز

روز اول(ساعات پیش رو)

روز دوم

رو سوم

روز چهارم

روز پنجم

پاسخ دادن