خانه / آرشیوهای نویسنده یوسف-جناح (صفحه 21)

آرشیوهای نویسنده یوسف-جناح

آمار بارش ایستگاههای هرمزگان از سیستم بارشی ۱۲و۱۳دی۹۴

مجموع بارش ایستگاه های  هرمزگان تا ساعت ۱۲/۳۰ یکشنبه ۱۳دی۹۴

رودان ۸۶/قشم ۳۷/حاجی آباد ۳۶/بندرعباس ۳۳/ابوموسی ۲۰/لنگه و سیری ۱۶/سردشت۱۸/پارسیان ۸/میناب۱۳/خمیر۶/لاوان۲/جاسک۱/بستک ۰.۵میلیمتر/جناح۱میلی متر

قشم دریایی ۲۹ / قشم فرودگاه ۳۶ / طبل ۳۲ / سلخ ۱۲ / رمکان ۲۶ / باسعیدو ۱۵ / دولاب ۴۷ / سوزا۴۰ / مسن۳۸