خانه / آرشیوهای نویسنده یوسف-جناح (صفحه 40)

آرشیوهای نویسنده یوسف-جناح

هوای محدوده خلیج فارس و جزایر ناپایدار می شود

#هواجناح: بررسی جدیدترین مدلهای هواشناسی حکایت از ورود یک سامانه جنوبی به کشور دارد که ابرهای این سامانه به تدریج در حال ورود به کشور هستند.

با توجه به جدیدترین آپدیت ها ، در حال حاضر فعالیت اصلی سامانه برروی خلیج فارس و جزایر خواهد بود و از این روی تا پایان هفته به تدریج خلیج فارس،تنگه هرمز و دریای عمان جوی ناپایدار خواهند داشت.

به نظر می رسد با مساعد نشدن شرایط بارش خصوصا رطوبت و فشار سطحی فعالیت این سیستم عمدتا بر روی دریا و تا حدی مناطق کرانه ای خلیج فارس متمرکز شود و در مناطق داخلی تر تاثیر شایانی به جز افزایش ابر و وزش باد نداشته باشد.

به دلیل اینکه احتمال تشکیل توده های همرفتی در طول فعالیت سیستم وجود دارد احتمال بارشهای پراکنده اما نسبتا خوب دور از انتظار نیست.

 فعالیت سامانه در روز دوشنبه از شمال خلیج فارس آغاز می شود و سه شنبه محدوده آن گسترده تر خواهد شد و به سمت جنوب میل خواهد کرد.چهارشنبه علاوه بر خلیج فارس و جزایر احتمال تاثیر سامانه در خشکی بیشتر خواهد بود.

در سایر مناطق کشور فعلا جو آرام و پایداری حاکم است که این وضعیت به افزایش آلاینده های جوی در مراکز پرجمعیت و صنعتی منجر خواهد شد.

از لحاظ دمایی تا سه روز اینده دربخش های شرقی-جنوبی کشور گرایش پایین تر از نرمال و پس از آن تقریبا در کل کشور با گرایش به سمت بالاتر از نرمال پیش بینی می شود.