خانه / همرفت / شاخص k + صعود عمودی مدل wetter3

شاخص k + صعود عمودی مدل wetter3

شاخص k + صعود عمودی مدل wetter3

 

شاخصk

 

—->برای بزرگنمایی هرکدام از نقشه ها بر روی آن کلیک نمایید.

۰۶+

۱۲+

۱۸+

۲۴+

۳۰+

۳۶+

۴۲+

۴۸+

۵۴+

۶۰+

۶۶+

۷۲+

۷۸+

۸۴+

۹۰+

۹۶+

۱۰۲+

۱۰۸+

۱۱۴+

۱۲۰+

۱۲۶+

۱۳۲+

۱۳۸+

۱۴۴+

۱۵۰+

۱۵۶+

۱۶۲+

۱۶۸+

پاسخ دادن