نقشه رعدوبرق

#نقشه رعدوبرق نیم ساعت گذشته(نقاط آبی رنگ رعدوبرق را نشان می دهند)

رعدوبرق نیم ساعت گذشته

 

— تصاویر متنوعی از رعدوبرق دقایق گذشته را از لینک زیر مشاهده نمایید…

رعدوبرق کنونی

#نقشه رعدوبرق نیم ساعت گذشته(جرقه های قرمزرنگ محل وقوع رعدوبرق هستند)

رعدوبرق خاورمیانه طی نیم ساعت گذشته

درباره یوسف-جناح

پاسخ دادن