خانه / وضعیت شاخص های دورپیوندی / شاخصSOI (نوسان جنوبی)

شاخصSOI (نوسان جنوبی)

 

در توضیح این شاخص باید گفت اگر شاخص soi از ۸ + بیشتر شود شرایط لانینا و اگر از مقدار ان از ۸ – کمتر شود شرایط النینو برقرار می باشد.

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.