خانه / رطوبت / رطوبت طبقه ۵۰۰ میلی بار-مدل noaa

رطوبت طبقه ۵۰۰ میلی بار-مدل noaa

نقشه های پیش بینی رطوبت طبقه ۵۰۰ میلی بار مدل noaa

 

نقشه کنونی رطوبت تراز 500 میلی بار مدل noaa

نقشه کنونی رطوبت تراز ۵۰۰ میلی بار مدل noaa

 

06+

12+

18+

24+

30+

36+

42+

48+

54+

60+

66+

72+

78+

84+

90+

96+

102+

108+

114+

120+

126+

132+

138+

144+

150+

156+

162+

168+

174+

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.