خانه / آشیو برچسب ها:پیش بینی (صفحه 4)

آشیو برچسب ها:پیش بینی

خروج سامانه بارشی از نیمه غربی کشور/روزهای یکشنبه تا سه شنبه:ناپایداریها در بخش های جنوبی-شرقی

انتشار یکشنبه ۱۰ آبان۹۴/ساعت ۰۲:۰۰

#هواجناح:طی روزهای گذشته با فعالیت سامانه بارشی بسیارفعال در کشور بارشهای قابل توجهی از بخشهای  غربی شمالی کشور گزارش شد.در این بین در نواحی جنوبی و جنوب شرقی عمدتا جوی پایدار حاکم بوده است.

بررسی جدیدترین مدلها نشان میدهد دامنه فعالیت موج بارشی مذکور به سمت نیمه شرقی میل کرده است و در اخرین روزهای ماندگاریش در بخشهایی از جنوب کشور نیز به کمک رطوبت عرض های جنوبی سبب بارشهایی خواهد شد.

 براین اساس احتمال بارش در روزهای آینده در نیمه جنوبی کشور به تفکیک استان بدین صورت خواهد بود:

ادامه مطلب »