خانه / آشیو برچسب ها:هواجناح (صفحه 10)

آشیو برچسب ها:هواجناح

تحلیل آماری میزان بارندگی آذر ۳۳ سال اخیر منطقه جناح(۹۲-۶۰)

تحلیل آماری میزان بارش آذر ۳۳ سال اخیر (با استفاده از داده های ایستگاه های بارانسنجی جناح و هرنگ)

 

هواجناح: همانگونه که می دانیم آذرماه شروع فصل بارش های موثر جنوب می باشد و اگر در ماه های آذر و دی بارندگی درحد قابل قبول اتفاق افتد امید به موفقیت دیم کاران زیاد می شود و طبیعت خشک منطقه جان تازه ای می گیرد.

ویژگی آذرماه این است که هم پتانسیل بی بارشی دارد و هم شرایط بارش های موثر را داراست و به طورمعمولسالهایی که آذر بارش نافع رخ داده باشد ترسالی یا به قول محلی ها “سال” شده است.

درشرایطی که آذر ۹۳ تاکنون یکی از آذرهای خشک سالهای اخیر منطقه بوده است و انتظار نمی رود درروزهای آتی به ارقام بارش آذر امسال اضافه شود نگاهی بر آمار بارش ادوار گذشته خواهیم داشت:

همانگونه که از جدول بالا مشاهده می نمایید در دهه ۶۰ بیشترین بارش آذرماه منطقه جناح به میزان ۱۰۰ میلیمتر در سال ۶۸ اتفاق افتاده است. دومین آذر پربارش این دهه،سال ۶۵ و نزدیک به ۷۰ میلیمتر بارش بوده است.

این دهه سه سال با آذر بدون بارندگی را تجربه کرده است.

در دهه ۷۰ که یکی از دهه های خاطره انگیز جنوبی هاست بیشترین بارش آذر مربوط به سال ۷۴ با بیش از ۱۵۲ میلیمتر بارش بوده که در مدت زمان مورد بررسی رکوردار محسوب می شود.بارش نافع آذر ۷۴ سبب شد در اقصی نقاط جنوب طبیعت زیبایی شکل بگیرد کمااینکه در شهر جناح نیز بسیاری از مردم طبیعت سال ۷۴ را مثال زدنی قلمداد میکنند.

در این دهه سه آذر بالای صدمیلیمتر به ثبت رسیده است که سال ۷۰ با بارندگی بیش از ۱۳۳ میلیمتر یکی از رکوردهای آذرهای سه دهه اخیر محسوب می شود . سال ۷۹ نیز میزان بارندگی صدتایی بوده است.

دهه ۷۰ چهار آذر بدون بارش را گذرانده بود.

دهه ۸۰ نیز دو آذر پربارش داشت که سال زیبای ۸۵ با ۱۴۴ میلیمتر و سال ۸۸ با بیش از ۷۶ میلیمتر رکوردار می باشند.

این دهه نیز سه آذر بدون بارش را تجربه کرد.

 

به طور خلاصه طی ۳۳ سال اخیر سالهای ۷۴،۸۵ و ۷۰ به ترتیب رکودداران میزان بارش آذرماه محسوب می شوند.