خانه / آشیو برچسب ها:نقشه های پیش بینی بارندگی (صفحه 3)

آشیو برچسب ها:نقشه های پیش بینی بارندگی

مروری بر نقشه های هواشناسی

@@@نقشه های پیش بینی وب سایت wxmaps در یک نگاه
نقشه های هواشناسیزمان :بررسی۲۴ ساعت آینده۴۸ ساعت آینده۷۲ ساعت آینده۹۶ ساعت آینده۱۲۰ ساعت آینده۱۴۴ ساعت آینده
الگوها :تمامی الگوهاتمامی الگوهاتمامی الگوهاتمامی الگوهاتمامی الگوهاتمامی الگوهاتمامی الگوها
ارتفاع ۵۰۰ میلی بار تمامی زمان ها
توزیع فشار و ضخامت ترازهاتمامی زمان ها
 سرعت عمودی تراز۷۰۰تمامی زمان ها
دمای تراز۸۵۰+رطوبت+استریم لاینتمامی زمان ها
استریم لاین تراز۲۰۰تمامی زمان ها
آب قابل بارشتمامی زمان ها

 

@@@در باکس زیر می توانید منتخبی از نقشه های کاربردی هواشناسی را مشاهده نمایید…

   پیش بینی ابر  پوشش ابر
  دما بارش
 رطوبت   فشار
 وزش باد همرفت
 فصلی  دورپیوندی