خانه / تصاویر ماهواره ای هواشناسی / تصاویر ماهواره ای با مرزبندی استانها

تصاویر ماهواره ای با مرزبندی استانها

تصاویر ماهواره ای اختصاصی وب سایت هواجناح همراه با مرزبندی استانها و اسامی شهرهای کشور

 

[تذکر:در صورت نیاز به بزرگنمایی پیشنهاد می شود از  ابزار زوم مرورگر و یا دستور +ctrl  از روی کیبورد استفاده نمایید]

 

#تصویر ماهواره ای اختصاصی هواجناح همراه با مرزبندی استان ها و اسامی شهرستان ها

 

#تصویر ماهواره ای اختصاصی هواجناح مختص نیمه جنوبی کشور 

 

#تصویر ماهواره ای اختصاصی هواجناح مختص نوارجنوبی کشور همراه با مرزبندی شهرستان ها

 

 

 

با تشکر از آقای حسن کوهگردی از قشم-مدیر وبسایت هواشناسی تنگه هرمز