خانه / پیش بینی بارش / پیش بینی باران و برف مدل fastmeteo

پیش بینی باران و برف مدل fastmeteo

نقشه پیش بینی بارش باران و برف مدل fastmeteo

 

شبانه روز اول

 

شبانه روز دوم

 

 

شبانه روز سوم

 

 

شبانه روز چهارم

 

 

شبانه روز پنجم

 

 

شبانه روز  ششم

 

 

شبانه روز هفتم

 

——————————–

بارش تجمعی سه روز آینده

بارش تجمعی سه روز دوم