خانه / نقشه های هواشناسی (صفحه 10)

نقشه های هواشناسی

سیستمی که برای جنوب پربار و نافع بود+آمار

انتشار۶دی۹۴-ساعت۲:۳۰بامداد

#هواجناح: سیستمی که از روز پنجشنبه ۳دی ۹۴ تا امروز یکشنبه ۶ دی ۹۴ در بخش های جنوبی کشور تاثیرگزار بوده است  از سیستم های ناب سالیان اخیر به شمار می رود و اعداد درشتd را در میزان  بارندگی از خود برجای گذاشت و سبب خوشحالی زایدالوصف مردم و بویژه کشاورزان شد.این بارش های موثر باعث آبگیری مطلوب سازه های آبخیزداری بسیاری از شهرهای جنوبی شد. در این بین سهم شهرهای غربی هرمزگان،جنوب کرمان و فارس و جنوب بوشهر بسیار قابل توجه بود به طوری که بیشترین بارشهای سامانه از این مناطق به ثبت رسید.بارشهای سامانه جاری و همچنین سامانه پربار آبان ماه سبب شده است برخی از شهرهای جنوبی تنها با این دوسیستم بارش متوسط سالانه خود را دریافت نمایند.به عنوان مثال در جناح(غرب هرمزگان) که کل سال گذشته تنها ۲۸ میلی متر بارندگی داشت امسال تا امروز ۲۵۲ میلی متر بارش دریافت کرده است که به میزان قابل توجهی از میانگین بارندگی سالانه(حدود۱۷۰میلی متر) بیشتر است.

 

در ادامه توجه شما را به آمار بارندگی تعدادی از شهرهای جنوبی جلب می نماییم که از منابع مختلف اخذ شده است:

ادامه مطلب »