خانه / همرفت / پیش بینی شاخص k-مدل noaa

پیش بینی شاخص k-مدل noaa

نقشه های پیش بینی شاخص همرفت k مدل noaa

 

نقشه وضعیت کنونی شاخص همرفت k مدل noaa

 

—->به منظور بزرگنمایی هر کدام از نقشه ها برروی آن کلیک نمایید.

۰۶+

۱۲+

۱۸+

۲۴+

۳۰+

۳۶+

۴۲+

۴۸+

۵۴+

۶۰+

۶۶+

۷۲+

۷۸+

۸۴+

۹۰+

۹۶+

۱۰۲+

۱۰۸+

۱۱۴+

۱۲۰+