اخطاریه شماره ۴۸ سازمان هواشناسی-پنج شنبه مورخ ۹۴/۰۹/۱۲

پیرو اخطاریه شماره ۴۷ مورخ سه شنبه ۹۴/۰۹/۱۰، بتدریج از امروز تا دوشنبه هفته آینده با نفوذ هوای سرد از عرضهای شمالی ابتدا کاهش دما در شمال غرب و سپس در غرب و جنوب غرب ، مرکز و شمال شرق و شرق کشور رخ خواهد داد که همراه با گذر موج فعال بارشی است.

براین اساس شرائط جوی مناطق مختلف کشور از امروز پنجشنبه تا دوشنبه به شرح زیرپیش بینی میشود:

ادامه مطلب »