شاخص نینو۳/۴ مدلnoaa

شاخص نینو۳/۴ مدلnoaa

 

نینو۳/۴(پیش بینی هفته اول)

 

نینو۳/۴(پیش بینی هفته دوم)

 

نینو۳/۴(پیش بینی هفته سوم)

 

تاریخچه نینو۳/۴

تاریخچه نینو۳/۴

 

————————-

وضعیت نینو۳/۴ طی چهارسال اخیر

 

nino3.4

 

پاسخ دادن