خانه / پیش بینی فصلی بارش و دما / آنومالی بارش ماههای آتی

آنومالی بارش ماههای آتی

آنومالی بارش ماههای آتی-مدل meteociel

ماه اول

ماه دوم

ماه سوم

ماه چهارم

ماه پنجم

ماه ششم

ماه هفتم

ماه هشتم

 (باتشکر از وب سایت هواشناسی کازرون)