شاخص نینو ۴ مدل noaa

شاخص نینو ۴ مدل noaa

Forecasted Sea Surface
Temperature Anomaly (SST

نینو۴(یک هفته گذشته)

 

نینو۴(یک هفته آینده)

 

نینو۴(هفته دوم)

—————-

وضعیت نینو۴ طی چهارسال اخیر

nino4

 

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.