خانه / وضعیت شاخص های دورپیوندی

وضعیت شاخص های دورپیوندی

وضعیت عوامل دورپیوندی

 

وضعیت نینو۳.۴

 

وضعیت نینو۳

 

وضعیت نینو۴

 

نینو۲+۱

 

نینو۳/۴

 

نینو۳

 

نینو۴

 

نینو۲+۱

 

 

پیش بینی دوهفته ای شاخص MJO

 

پیش بینی یک ماهه MJO

 

وضعیت NAO

 

وضعیت شاخص AAO

وضعیت شاخص PDO

شاخص نوسان جنوبی(soi)

وضعیت شاخص IMI

وضعیت شاخص IOD

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.