خانه / رطوبت / رطوبت طبقه ۳۰۰ میلی بار مدل noaa

رطوبت طبقه ۳۰۰ میلی بار مدل noaa

رطوبت طبقه ۳۰۰ میلی بار مدل noaa

 

رطوبت کنونی طبقه ۳۰۰ میلی بار

 

06+

12+

18+

24+

30+

36+

42+

48+

54+

 

66+

 

60+

 

72+

 

78+

84+

90+

96+

102+

108+

114+

120+

126+

132+

138+

144+

150+

156+

162+

168+

174+

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.