خانه / رطوبت / رطوبت تراز ۹۲۵ میلی بار-مدل noaa

رطوبت تراز ۹۲۵ میلی بار-مدل noaa

رطوبت تراز ۹۲۵ میلی بار-مدلnoaa

06+

12+

 

۱۸+

 

۲۴+

30+

36+

42+

48+

54+

60+

66+

72+

78+

84+

96+

108+

114+

120+

126+

132+

138+

144+

150+

156+

162+

168+

174+