خانه / همرفت / پیش بینی شاخص k-مدل noaa

پیش بینی شاخص k-مدل noaa

نقشه های پیش بینی شاخص همرفت k مدل noaa

 

نقشه وضعیت کنونی شاخص همرفت k مدل noaa

 

—->به منظور بزرگنمایی هر کدام از نقشه ها برروی آن کلیک نمایید.

06+

12+

18+

24+

30+

36+

42+

48+

54+

60+

66+

72+

78+

84+

90+

96+

102+

108+

114+

120+