خانه / نقشه های دما / حداکثر دمای سطح زمین-مدل noaa

حداکثر دمای سطح زمین-مدل noaa

حداکثر دمای سطح زمین-مدل noaa

 

۲۴+

۴۸+

۷۲+

۹۶+

۱۲۰+

۱۴۴+