خانه / نقشه های دما / حداقل دمای سطح زمین-مدل noaa

حداقل دمای سطح زمین-مدل noaa

حداقل دمای سطح زمین مدل noaa

۲۴+

۴۸+

۷۲+

۹۶+

۱۲۰+

۱۴۴+

۱۶۸+