رطوبت جو

#وضعیت رطوبت ترازهای جو در روزهای آینده…

برای مشاهده رطوبت طبقات پایین و میانی جو در روزهای آینده بر روی تصویر مربوطه کلیک نمایید
  رطوبت طبقه۹۲۵میلی بار رطوبت طبقه۸۵۰میلی بار
 رطوبت طبقه ۷۰۰ میلی بار  رطوبت طبقه ۵۰۰ میلی بار