خانه / نقشه های هواشناسی / جمع بندی آمار بارندگی شهرستان بستک در تابستان ۹۴

جمع بندی آمار بارندگی شهرستان بستک در تابستان ۹۴

#هواجناح: تابستانی که گذشت از لحاظ بارش های تابستانه یکی از سالهای خوب در چند سال اخیر بود و بیشتر مناطق مستعد جنوب کشور از نزولات آسمانی بهرمند شدند.

در شهرستان بستک که یکی از مناطق سنتی تحت تاثیر مانسون در تابستان خصوصا ماه های مرداد و شهریور به شمار می رود آمار قابل قبولی به ثبت رسید و تا حدی خشکسالی یک سال گذشته را التیام بخشید.

مطابق با اعلام ایستگاه هواشناسی شهر بستک میزان بارش این مرکز در تابستان ۹۴ به میزان ۳۷.۱ میلی متر به ثبت رسید.

خوشبختانه شهر جناح نیز به عنوان جنوبی ترین شهر شهرستان بستک در تابستان جاری دوبارش موثر و چندین بارندگی مقطعی را تجربه کرد و بارشی به میزان ۳۴.۷ میلی متر ثبت شد.

(باتشکر از آقایان حاجی نیا و مهرپرور بابت ارسال آمار به هواجناح)

درباره یوسف-جناح