خانه / پیش بینی ها / با ورود سامانه بارشی به کشور/هوای غرب و شمال کشور بارانی می شود

با ورود سامانه بارشی به کشور/هوای غرب و شمال کشور بارانی می شود

*انتشار سه شنبه ۲۸ مهر ۹۴ ساعت ۲:۱۵

#هواجناح: بررسی آخرین نقشه های هواشناسی نشان می دهد از نیمروز سه شنبه ۲۸ مهر با ورود سیستمبارشزای غربی به کشور شرایط برای بارندگی در مناطق غربی-شمالی کشور فراهم می گردد.اوج فعالیت سامانه در روز پنجشنبه پیش بینی شده است.این موج ناپایدار تا روز جمعه ۱ آبان در کشور ماندگار خواهد بود و به تدریج از مرزهای شرقی کشور خارج می گردد.

بر این اساس نحوه فعالیت منطقه ای سیستم مذکور بدین صورت خواهد بود.

*سه شنبه ۲۸مهر: به صورت پراکنده در نواحی غربی و تاحدی شمال غرب

*چهارشنبه ۲۹ مهر : برخی مناطق غربی و به تدریج سواحل غربی دریای خزر و دامنه های البرز

*پنجشنبه ۳۰مهر: با تعمیق سیستم/نواحی غربی کشور و دامنه های مرکزی زاگرس به تدریج مرکز و شمال کشور

*جمعه ۱ آبان : در این روز از شدت فعالیت سامانه در غرب کاسته می شود و دامنه ناپایداریها به شرق کشور میل پیدا می کند.نیمروز جمعه سامانه مرزهای شرقی کشور را ترک می کند

طی این مدت در نوار جنوبی کشور جو نسبتا ارامی برقرار است.تنها به صورت نقطه ای در ارتفاعات هرمزگان(خصوصا غرب استان)،جنوب کرمان و جنوب شرق فارس احتمال رشدابر عصرانه و رگبارپراکنده دور از انتظار نیست.

-از لحاظ دمایی طی پنج روز آتی دمای صبحگاهان کمتر از نرمال و دمای شامگاهان بالاتر از نرمال پیش بینی شده است.

prec-28mehr-1aban

درباره یوسف-جناح