خانه / پیش بینی ها / اطلاعیه شماره ۸۳ سازمان هواشناسی-جمعه مورخ ۲۷/۰۹/۹۴

اطلاعیه شماره ۸۳ سازمان هواشناسی-جمعه مورخ ۲۷/۰۹/۹۴

آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر تدام پایداری جو در اغلب مناطق کشور طی روزهای شنبه و یکشنبه می باشد که پیامد آن تراکم آلاینده های جوی و افزایش ذرات معلق در جو خواهد بود که سبب کاهش کیفیت هوا در شهرهای تهران ، اصفهان ، تبریز ، قم و اراک میباشد. طی این دو روز کیفیت هوا در این شهرها در وضعیت ناسالم برای کلیه گروههای سنی قرار دارد. لذا توصیه میشود برای تردد از وسایل نقلیه عمومی استفاده نموده و از ترددهای غیر ضروری و فعالیت در سطح شهر پرهیز شود. 

درباره یوسف-جناح